subscribe: Posts | Comments

Atributiile Comisiei de Cenzori

0 comments

Atributiile comisiei de cenzori sunt urmatoarele:

a) verificarea executiei bugetare;

b) verificarea si validarea documentelor si a angajamentelor de plata;

c) urmarirea depunerii în contulcurent al asociatiei de proprietari a numerarului care depaseste plafonul de casa;

d) verificarea trimestriala a gestiunii asociatiei de proprietari;

e) verificarea modului de stabilire a cotelor de contributie la cheltuielile curente si constituirea fondurilor speciale ale asociatiei de proprietari, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (5);

f) verificarea lunara a situatiei de încasari si plati;

g) controlul inopinat al încasarilor si al platilor;

h) verificarea lunara a situatiei soldurilor elementelor de activ si de pasiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *