subscribe: Posts | Comments

Somatie de plata Restantieri

0 comments

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC ………………………………………………………..

Str. ……………………………… nr. …… ,

Judet/Sector …………………………., Localitatea ……………………..

SOMATIE DE PLATA

Catre,

D-na/Dl. ………………………………………………………..

Domiciliat/a in ………………, Str. ……………………….. Nr. …. , Bloc ……., Sc. ……., Ap. ……, Judet/Sector ………..

Asociatia de Proprietari Bloc ………………. va someaza ca pana la data de ………… anul…… sa achitati, suma de ………………………………….. lei (…………………………………. ……………………….. ……… ……… …………………. ………………………………..) ce o datorati asociatiei ca urmare a neplatii la termenele prevazute de asociatie a cotelor de cheltuieli ce va revin pentru lunile ………………. …………………………. ……………. ………………… anul/anii …………………… si a penalizarilor aferente in valoare de ……….………….. lei (…… ……………… …………………………………………………………………………….…)

In caz contrar, pentru recuperarea sumelor restante, a penalizarilor si a altor daune financiare produse de neplata la timp a acestora, in conformitate cu statutul asociatiei si cu legile in vigoare asociatia se va adresa Judecatoriei ……………………………………… in vederea obtinerii unui titlu executorii asupra bunurilor dvs. mobile si/sau imobile.

PRESEDINTE,

CENZOR,

ADMINISTRATOR,

CONTABIL,

DATA:

PROGRAM INCASARI:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *